93 748 00 15

Normes Generals

EQUIPATGES DE GIMNÀSTICA

-L’equipatge de gimnàstica es pot adquirir telematicament. Podeu demanar l'enllaç a secretaria.

-La roba, bosses i equipatge de gimnàstica han d’estar degudament marcats sobretot amb el cognom. També han de dur una tireta per poder-ho penjar.
 

MEDICAMENTS A L'ESCOLA

Les medicines, sempre que es pugui, s’han de pendre a casa però si alguna dosi coincideix dins de l’horari escolar heu de dur la medicina, amb la dosi ben indicada, i fer una autorització a la mestra, omplint el full que amb aquesta finalitat trobareu a l’agenda. No es donarà cap medicament sense l'autorització corresponent.

NATACIÓ

Els nens i nenes de P5 i 1r de Primària faran com cada any un curs de natació els divendres a la tarda al Q-Wellness.

MENJADOR

L'escola realitza aquest servei a traves d'una empresa de càtering. Els menús seran equilibrats i elaborats per dietistes i cuiners experts. Hi haurà a la vostra disposició uns fulls amb els menús del dia per tal que pugueu equilibrar el dinar amb el sopar. Per quedar-se a dinar el nen/a ha de dir-ho al mestre el mateix dia a primera hora del matíEls que es quedin a diari caldrà indicar-ho a començament de curs.

Estris que han de portar els alumnes que es queden a dinar: (Tot ha d’anar dins d’una bossa de roba marcada)

-PRIMÀRIA : Raspall i pasta de dents (dins d’un estoig petit)
-PARVULARI: Pitet gran (que es canviarà cada dia)

Raspall i pasta de dents (dins d'un estoig petit) de P3 a P5 (Tot ha d'anar dins d'una bossa de roba marcada)

Aquells alumnes que algun dia hagin de fer dieta hauran de justificar-ho a l'agenda o parlant els pares amb Secretaria.
Els alumnes que es queden a dinar habitualment, si algun dia no ho fan, cal que els pares ho comuniquin per escrit o telefònicament.

 

RECOMANACIONS

La no assistència a l'escola, excursions i altres activitats que s'organitzin cal justificar-la a l'agenda o telefònicament.
Si qualsevol alumne pateix una malaltia de tipus contagiós (conjuntivitis, xarrampió, polls, ...) o no es troba bé o té febre, cal que s'abstingui de venir a l'escola pel bé d'ell mateix i dels seus companys. Caldrà que els pares ens ho facin saber.

L'agenda i els fulls informatius que els vostres fills us fan arribar a casa cal que els reviseu i llegiu detingudament. A partir de primària és bo que els/les nens/es també llegeixin aquests fulls per tal de preparar conjuntament les diferents activitats.

La motxilla cal que sigui sense rodes i l'estoig amb cremallera.