93 748 00 15

Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL (0 a 6 anys)

A la nostra escola, l’etapa d’Educació Infantil comprèn 2 cicles :

- 0 a 3 anys Primer Cicle, impartit a la nostra llar d’infants “L’Escoleta Jaume Viladoms”

- 3 a 6 anys Segon Cicle, el parvulari (P3, P4 i P5)

L’Educació Infantil és una etapa amb característiques pròpies que contribueixen al desenvolupament emocional i afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants.

La relació família - escola té una especial rellevància en aquesta etapa. Des de l’escola pretenem donar el màxim suport i el millor acompanyament a les famílies en l’educació de cada nen i nena, cercar la coherència entre els dos contextos, cultivar la confiança mútua, vetllar per la fluïdesa i qualitat de les comunicacions i establir canals clars i conjunts de participació.

El clima escolar pretén afavorir un ensenyament de qualitat desvetllant l’interès per aprendre, pensar, comunicar-se, comprendre, ésser crític, afavorint la maduració de la persona que es va formant i per tant ha de ser i és, un ambient acollidor i afectuós, de comprensió, de comunicació i de respecte.

L’escola treballa per atendre les individualitats de cada nen fent un seguiment transversal de l’alumne, amb una visió unicista del nen o nena.

L’escola aposta per la innovació, sense perdre la tradició i la sostenibilitat i els hàbits saludables.

Vivim les festes, la música, la dansa i l’art.